Održan 4. sastanak projektnog tima

Dana 06.03.2018. godine u Karlovcu je održan 4. sastanak projektnog tima u sklopu projekta RENEW HEAT. Projektnom sastanku prisustvovali su partneri iz partnerskih organizacija iz Bosne i Hercegovine (Grad Cazin i Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona), te partneri iz Hrvatske REGEA i Karlovačka županija).

Dana 06.03.2018. godine u Karlovcu je održan 4. sastanak projektnog tima u sklopu projekta RENEW HEAT. Projektnom sastanku prisustvovali su partneri iz partnerskih organizacija iz Bosne i Hercegovine (Grad Cazin i Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona), te partneri iz Hrvatske REGEA i Karlovačka županija). 
Glavna tema rasprave projektnog sastanka je trenutna faza nabavke i ugradnje kotlovnica na biomasu u 3 zgrade javnog sektora u Hrvatskoj i BiH. Karlovačka županija je provela nabavku, odabrala ponuđačam, te u februaru 2018. godine počela sa pripremnim radovima za ugradnju kotlova. Tokom markta 2018. godine kotlovnica će biti ugrađena, a svi popratni radovi završeni. Grad Cazin je u fazi završetka procedure nabavke, odabrali su ponuđača, te predviđaju da će radovi trajati do maja 2018. godine.
Osim nabave kotlovnice važna tema rasprave bila je ugovorna prodaja topline, odnosno izrada ugovora koji će osigurati angažman specijaliziranog poduzeća za pružanje energetskih usluga (snabdijevanje toplotnom energijom) na određeni vremenski period. REGEA je zadužena za izradu i informiranje partnera o ugovornom modelu prodaje topline, te je zajedno sa partnerima iz Karlovačke županije u procesu izrade ugovora. Partnerima iz Grada Cazina i RAUSK,-a je predstavila model tokom 2-dnevne interaktivne radionice i savjetuje ih i informira po potrebi.
Osim navedenog raspravljalo se i o ostalim projektnim aktivnostima, dinamici provoÄ‘enja te ostvarenim i ciljanim projektnim rezultatima. Projektni partneri iz BiH dali su izjave o projektu, partnerstvu i nabavi i ugradnji kotlova u BiH za potrebe izrade projektnog videa.