Promotivni događaj u zajednici i edukacija za učenike osnovnih škola u Cazinu

U periodu od 17. do 19.04.2018. godine Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona zajedno sa partnerom na projektu Gradom Cazinom organizirala je i održala tri promotivna događaja i edukacije na temu energetskih ušteda u osnovnim školama u Cazinu

U periodu od 17. do 19.04.2018. godine Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona zajedno sa partnerom na projektu Gradom Cazinom organizirala je i održala tri promotivna događaja i edukacije na temu energetskih ušteda u osnovnim školama u Cazinu: OŠ Cazin I, OŠ Gornja Koprivna i OŠ Cazin II. Promotivni događaj se sastojao od prezentacije projekta Renew Heat i edukacije za učenike od 1. do 5. razreda. Edukacija je uključivala prezentaciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, kao i radionicu tematskog crtanja.
Učenici u osnovnim školama su vrlo pozitivno reagirali na prezentacije i pokazali interes za promotivne materijale. Svi nastavnici su se složili da je potrebno više ovakvih radionica u našim školama.