RA USK održala edukacije za učenike osnovnih škola ne temu energetskih ušteda

U aprilu i maju 2018. godine Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona je u sklopu projekta "Grijanje zajednica obnovljivim izvorima energije – Renew Heat“ održala edukacije za učenike u osnovnim školama na području grada Cazina na temu energetskih ušteda

U aprilu i maju 2018. godine Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona je u sklopu projekta "Grijanje zajednica obnovljivim izvorima energije – Renew Heat“  održala edukacije za učenike u osnovnim školama na području grada Cazina na temu energetskih ušteda. Edukacije su odžane u osnovnim školama u Cazinu, Gornjoj Koprivni, Ćoralićima, Liskovcu, Pećigradu i Ostrošcu. U edukacije su bili uključeni učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, koji su vrlo pozitivno regirali na predavanja koje smo održali skupa sa njihovim nastavnicima, koji su prethodno učestvovali na našoj edukaciji namjenjenoj direktorima i nastavnicima održanoj 27.03.2018. godine u Cazinu.