RAUSK na sastanku sa predstavnicama Ministarstva za građenje, prostorno uređenja i zaštitu okoliša

Danas se voditeljica projekta „Renew Heat“ iz RAUSK, Lorena Felić, sastala se sa predstavnicima Ministarstva za građenje, prostorno uređenja i zaštitu okoliša

Danas se voditeljica projekta „Renew Heat“ iz RAUSK, Lorena Felić, sastala se sa predstavnicima Ministarstva za građenje, prostorno uređenja i zaštitu okoliša, Mersijom Talić, načelnicom Odjeljenja za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti i Šeherzadom Begić, stručnom savjetnicom za postrojenja i zagađivanje. Tema ovog sastanka su bile projektne aktivnosti koje smo do sada proveli, kao i planirane aktivnosti od kojih je jedna izrada „Strategije za povećanje korištenja drvne biomase za energiju u prekograničnoj regiji“ za čiju  realizaciju će nam biti potrebna asistencija ovog ministarstva. Predstavnice ministarstva su izrazile svoju podršku implementaciji projekta i namjeru da pomognu u domenu svojih aktivnosti i pruže podatke koji su im dostupni kroz sistem za kontinuirano praćenje energetske efikasnosti (EMIS).