RAUSK na sastanku sa predstavnicama Ministarstva za građenje, prostorno uređenja i zaštitu okoliša

Danas se voditeljica projekta „Renew Heat“ iz RAUSK, Lorena Felić, sastala se sa predstavnicima Ministarstva za građenje, prostorno uređenja i zaštitu okoliša

Danas se voditeljica projekta „Renew Heat“ iz RAUSK, Lorena Felić, sastala se sa predstavnicima Ministarstva za graÄ‘enje, prostorno ureÄ‘enja i zaÅ¡titu okoliÅ¡a, Mersijom Talić, načelnicom Odjeljenja za zaÅ¡titu okoliÅ¡a i komunalne djelatnosti i Å eherzadom Begić, stručnom savjetnicom za postrojenja i zagaÄ‘ivanje. Tema ovog sastanka su bile projektne aktivnosti koje smo do sada proveli, kao i planirane aktivnosti od kojih je jedna izrada „Strategije za povećanje koriÅ¡tenja drvne biomase za energiju u prekograničnoj regiji“ za čiju  realizaciju će nam biti potrebna asistencija ovog ministarstva. Predstavnice ministarstva su izrazile svoju podrÅ¡ku implementaciji projekta i namjeru da pomognu u domenu svojih aktivnosti i pruže podatke koji su im dostupni kroz sistem za kontinuirano praćenje energetske efikasnosti (EMIS).