Završeni radovi u Cazinu

U Cazinu su u toku prošle sedmice završeni radovi na ugradnji centralnog grijanja na drvnu biomasu u Sportskoj dvorani i Kulturnom centru

U Cazinu su u toku proÅ¡le sedmice zavrÅ¡eni radovi na ugradnji centralnog grijanja na drvnu biomasu u Sportskoj dvorani i Kulturnom centru, koji su izvedeni i financirani u sklopu projekta „Grijanje zajednica obnovljivom energijom“ (RENEW HEAT) iz EU IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. Naime, u Sportskoj dvoarni su ugraÄ‘ena dva kotla na pelet snage 500 kW, a u Kulturnom centru je izvrÅ¡ena rekonstrukcija kotlovnice na lož ulje, te je umjesto jednog od postojećih  kotlova ugraÄ‘en kotao na pelet snage 75 kW, a drugi postojeći kotao na lož ulje zadržan u sklopu kotlovnice kao rezervni kotao. Sljedeći korak u radu obje otlovnice je angažiranje pružatelja usluge ugovorne prodaje toplinske energije koji će preuzeti potpunu brigu o kotlovnici, te će ovim ustanovama prodavati toplotnu energiju prema stvarnoj potroÅ¡nji i tačno definiranoj cijeni. Ugradnom kotlova na pelet doprinijeli smo ostvarenju cilja projekta, a to je  da se tradicionalno grijanje na drva zamjeni grijanjem na drvnu biomasu.