Koordinator

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)  osnovana je kao neprofitna institucija od strane Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba u sklopu programa Inteligentna Energija za Europu (IEE). Osnovni cilj i uloga agencije jest promoviranje i poticanje regionalnog održivog razvoja u području energetike i zaÅ¡tite okoliÅ¡a kroz koriÅ¡tenje obnovljivih izvora energije i provedbu mjera energetske učinkovitosti.  Agencija ima i zadatak uvoÄ‘enja dobre prakse regionalnog gospodarenja energijom, podizanja javne svijesti u području energetike i zaÅ¡tite okoliÅ¡a te pružanja pravovremenih informacija i savjeta o energetskim pitanjima na regionalnoj razini kao i savjetodavnu ulogu u primjeni regionalnih energetskih planova i programa.

REGEA je koordinirala brojne nacionalne i međunarodne projekte usmjerene na drvnu biomasu (osobito iz područja šumarstva i drvne industrije), te ima iskustva u provedbi projekata koji se bave održivim lancima opskrbe biomasom.

Kontakt osoba: Karlo Rajić
E-mail: krajic@regea.org

Telefon: +385 47 658 493

Web: www.regea.org

Partneri

Karlovačka županija

Karlovačka županija nalazi se u središnjoj Hrvatskoj, veza je kontinentalne i obalne Hrvatske te sjecište koje povezuju Europu s Jadranskom obalom. Gospodarsku sliku karakterizira razvijeno poduzetništvo u kojemu je glavni nositelj razvoja prerađivačka industrija s djelatnostima proizvodnje hrane i pića, gotovih metalnih proizvoda, strojeva i uređaja, proizvoda od gume i plastike, prerade drva i proizvodnje tekstila. Važno mjesto zauzimaju trgovina i graditeljstvo, uz značajne kulturne i prirodne resurse za razvoj turizma. U strukturi izvoza Županije prevladavaju proizvodnja metalnih proizvoda i proizvodnja strojeva i uređaja, dok su glavna izvozna tržišta EU i SAD. Teritorijalno obuhvaća pet gradova (Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Ozalj i Slunj), te sedamnaest općina (Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Neretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje). Na području županije površine 3.622 četvorna kilometra živi 128.899 stanovnika. Karlovačka županija graniči s dvije susjedne države: Republikom Slovenijom i Republikom Bosnom i Hercegovinom, a u doticaju je i sa četiri županije: Zagrebačkom, Sisačko-moslavačkom, Primorsko-goranskom i Ličko-senjskom županijom. Administrativno, gospodarsko i kulturno središte županije je Grad Karlovac.

Karlovačka županija izrazito je aktivna u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Prva je to županija koja je pokrenula poticanje fizičkih osoba na ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, pokrenula program zamjene kotlova na lož ulje kotlovnicama na biomasu u školama, uvela sustav kontrole troškova energenata u svim svojim javnim ustanovama te prva u RH provela projekte ugovorne prodaje toplinske energije iz biomase. Projekti Systematic Energy Management i Public Energy Management koji su sufinancirani kroz EU programe postavili su temelje dobrog gospodarenja energijom u javnim ustanovama Karlovačke županije.


E-mail: info@kazup.hr

Telefon: +385 47 666 111

Web: www.kazup.hr

JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“

JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona (RA USK), je osnovana Odlukom  SkupÅ¡tine USK 2012. godine.
Vlada USK i Ministarstvo privrede USK, svjesni činjenice da USK, za razliku od drugih regija u BiH nije imao uspostavljene kapacitete regionalnog razvoja, Å¡to ostavlja posljedice na privredni i regionalni razvoj ovog područja,  su usvojenom Odlukom iskazali odlučnost i na taj način dali jasan signal svim akterima razvoja u regiji, a posebno prema meÄ‘unarodnoj zajednici i Delegaciji Evropske unije u BiH, koja predstavlja strateÅ¡kog partnera i inicijatora procesa regionalnog razvoja u naÅ¡oj zemlji.
Razvojna agencija USK je osnovana u cilju pridonoÅ¡enja  privrednom rastu i razvoju USK i sjeverozapadne BiH,  sukladno načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.


Kontakt osoba: Samir Jodanović
E-mail: info@rausk.ba

Telefon: +387/37 224-048

Web: www.rausk.ba

Grad Cazin

Općina Cazin nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. Općina je konstitutivni dio Unsko-Sanskog kantona u okviru kojeg se osim Cazina nalaze i općine: Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Ključ, Sanski Most i Velika Kladuša. Danas općina Cazin ima oko 70.000 stanovnika teritorijalno organiziranih u 23 mjesne zajednice i prostire se na površini od 356 km2. Relativna gustina naseljenosti iznosi oko 197 stanovnika na 1 km², zbog čega je ova općina jedna od najgušće naseljenih u BiH. Ovo područje ima umjereno-kontinentalnu klimu sa dosta oštrim zimama i toplim ljetima, sa znatnim uticajem lokalnih uslova. Srednja godišnja temperatura zraka je 9,5 °C, sa godišnjom amplitudom temperature zraka od 20,6 °C.


E-mail: administrator@opcinacazin.ba

Telefon: +387 (0)37 515 300

Web: www.opcinacazin.ba