O projektu

Glavni cilj je učestvovati u energetskoj regionalnoj tranziciji koja će se zasnivati na održivom korištenju lako dostupnih obnovljivih izvora energije - drvo - što dovodi do povećane energetske sigurnosti, čišćeg okoliša i jače ekonomije prekogranične regije. Naime, Hrvatska i BiH su zemlje bogate šumama i drvo se tradicionalno koristi za grijanje i kuhanje. Problem je u tome što ovaj način grijanja nije održiv, a šteti okolišu. Ovim projektom će se promijeniti ta loša reputaciju drveta i pokazati da ovo najstarije obnovljivo gorivo ne samo da može smanjiti emisiju ugljičnog dioksida, nego i pomoći u razvoju lokalne ekonomije, ako se koristi na održiv način. 

Partneri na projektu: JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“, Grad Cazin, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) i Karlovačka županija. 

Glavne projektne aktivnosti: 

1)      upravljanje projektom,

2)      podrška prelaza na biomasu u zgrada u javnom vlasništvu, što uključuje nabavku i ugradnju tri peći na biomasu u zgradam u javnom vlasništvu -dvije u Općini Cazin i jedna u Dugoj Resi,

3)      tranzicija na obnovljive izvore energije što uključuje:

·        organizacija i održavanje studijskog putovanja u Hrvatsku za predstavnike drvnog sektora,

·        organizaciju i odražvanje edukacije na temu korištenja drvne biomase,

·        primjena inovativnog modela prodaje topline u zgradama u javnom vlasništvu gdje su ugrađene peći na biomasu,

·        trening za lokalne zagovarače na temu uštede energije,

·        treninzi na temu uštede energije,

·        izrada studije koja će donosiocima odluka pokazati sve prednosti korištenja drvne biomase za grijanje,

·        izrada promotivnih materijala.


Sveukupna vrijednost projekta: 698.681,17 eura
Trajanje projekta: 18 mjeseci.