O projektu

Glavni cilj je učestvovati u energetskoj regionalnoj tranziciji koja će se zasnivati na održivom koriÅ¡tenju lako dostupnih obnovljivih izvora energije - drvo - Å¡to dovodi do povećane energetske sigurnosti, čišćeg okoliÅ¡a i jače ekonomije prekogranične regije. Naime, Hrvatska i BiH su zemlje bogate Å¡umama i drvo se tradicionalno koristi za grijanje i kuhanje. Problem je u tome Å¡to ovaj način grijanja nije održiv, a Å¡teti okoliÅ¡u. Ovim projektom će se promijeniti ta loÅ¡a reputaciju drveta i pokazati da ovo najstarije obnovljivo gorivo ne samo da može smanjiti emisiju ugljičnog dioksida, nego i pomoći u razvoju lokalne ekonomije, ako se koristi na održiv način. 

Partneri na projektu: JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“, Grad Cazin, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) i Karlovačka županija. 

Glavne projektne aktivnosti: 

1)      upravljanje projektom,

2)      podrÅ¡ka prelaza na biomasu u zgrada u javnom vlasniÅ¡tvu, Å¡to uključuje nabavku i ugradnju tri peći na biomasu u zgradam u javnom vlasniÅ¡tvu -dvije u Općini Cazin i jedna u Dugoj Resi,

3)      tranzicija na obnovljive izvore energije Å¡to uključuje:

·        organizacija i održavanje studijskog putovanja u Hrvatsku za predstavnike drvnog sektora,

·        organizaciju i odražvanje edukacije na temu koriÅ¡tenja drvne biomase,

·        primjena inovativnog modela prodaje topline u zgradama u javnom vlasniÅ¡tvu gdje su ugraÄ‘ene peći na biomasu,

·        trening za lokalne zagovarače na temu uÅ¡tede energije,

·        treninzi na temu uÅ¡tede energije,

·        izrada studije koja će donosiocima odluka pokazati sve prednosti koriÅ¡tenja drvne biomase za grijanje,

·        izrada promotivnih materijala.


Sveukupna vrijednost projekta: 698.681,17 eura
Trajanje projekta: 18 mjeseci.