Trening za lokalne zagovaratelje energetskih usluga

U okviru projekta RENEW HEAT održan je prvi dan treninga za lokalne zagovaratelje energetskih ušteda.

Prvi dan treninga organiziran je 12.12.2017. u hotelu Srakovčić. Trening je organiziran za 20 predstavnika škola s područja Karlovačke županije. Cilj je bio educirati ih kako bi postali zagovaratelji energetskih ušteda te prenijeli stečena znanja na što veći broj učenika.

Niti jedna energetska obnova objekta nije učinkovita bez promjene u ponašanju. Neovisno o kapitalnim investicijama pojedinog objekta, promjene u ponašanju rezultirati će uštedama i boljom energetskom učinkovitošću zgrade. Organizacijom treninga za lokalne zagovaratelje energetskih ušteda, u našem slučaju predstavnika škola, osigurati će se ne samo promjene u ponašanju zagovaratelja, već će se osigurati sustavan prijenos znanja na najmlađe, odnosno učenike.

Po završenom treningu, lokalni zagovaratelji energetskih ušteda organizirati će predavanja u svojim školama te će prenijeti stečena znanja na učenike te nastojati implementirati stečeno u redovnu nastavu.