2 – dnevni interaktivni trening

26. i 27.02.2018. održan je dvodnevni interaktivni trening u sklopu projekta RENEW HEAT u Hrvatskoj

Interaktivni trening u sklopu projekta održan je 26. i 27.02.2018. godine, a namijenjen je postojećim i potencijalnim dobavljačima iz drvnog sektora, poduzećima za dobavu goriva iz drvne biomase i preradu drva te predstavnicima javnog sektora i projektnim partnerima. Prvi dan treninga, 26.02.2018. organiziran je u Obrtničkom centru Karlovac. Sa sudionicima treninga raspravljalo se o održivosti i pitanjima osiguranja kvalitete vezanim uz lanac opskrbe drvnom biomasom te o inovativnim poslovnim modelima opskrbe toplinom koji se odnose na Logističko-trgovinske centre za biomasu (BLTCs) i Ugovornu prodaju topline.

Drugi dan treninga održan je 27.02.2018. u sklopu 8. Međunarodne energetske konferencije u Zagrebu. Organizator konferencije je Hrvatski drvni klaster, a jedan od suorganizatora konferencije je  Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske. Konferencija je obuhvatila velik broj sudionika iz privatnog drvnog sektora, zastupnike Europskog parlamenta i Hrvatskog sabora koji su govorili o položaju energije i biomase u nacionalnim i europskim politikama. Sudjelovali su ministar i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, predstavnici Europskog vijeća za pelet, predstavnici CROBIOMa (Udruga proizvođača peleta, briketa i drvne biomase), Hrvatskih šuma te ostali važni dionici iz sektora biomase i bioenergije. REGEA je u sklopu konferencije predstavila projekt RENEW HEAT, investicije i njihovu vrijednost u okviru projekta, model ugovorne prodaje topline kao i ostale rezultate projekta.