4. Sastanak projektnog tima

U Karlovcu je održan 4. sastanak projektnog tima

Dana 06.03.2018. godine u Karlovcu održan je 4. sastanak projektnog tima u sklopu projekta RENEW HEAT. Projektnom sastanku prisustvovali su partneri iz partnerskih organizacija Grada Cazina i Razvojne agencije Unsko-Sanskog Kantona iz Bosne i Hercegovine te partneri iz REGEAe i Karlovačke županije.

Glavna tema rasprave projektnog sastanka je trenutna faza nabave i ugradnje kotlovnica na biomasu u 3 zgrade javnog sektora u Hrvatskoj i BIH. Karlovačka županija provela je nabavu, odabrala ponuditelja te tijekom veljače 2018. započela sa pripremnim radovima za instalaciju kotlova. Tijekom ožujka 2018. kotlovnica će biti instalirana, a svi popratni radovi završeni. Grad Cazin je u fazi završetka procedure nabave, odabrali su ponuđača te predviđaju da će radovi trajati do svibnja 2018. godine.

Osim nabave kotlovnice važna tema rasprave bila je ugovorna prodaja topline, odnosno izrada ugovora koji će osigurati angažman specijaliziranog poduzeća za pružanje energetskih usluga (opskrbe toplinskom energijom) na određeni vremenski period. REGEA je zadužena za izradu i informiranje partnera o ugovornom modelu prodaje topline te zajedno sa partnerima iz Karlovačke županije je u procesu izrade ugovora. Partnerima iz Grada Cazina i RAUSKU predstavila je model tijekom 2-dnevne interaktivne radionice te ih savjetuje i informira po potrebi.

Osim navedenog raspravljalo se i o ostalim projektnim aktivnostima, dinamici provedbe te ostvarenim i ciljanim projektnim rezultatima. Projektni partneri iz BIH dali su izjave o projektu, partnerstvu te nabavi i ugradnji kotlova u BIH za potrebe izrade projektnog videa.