Događaj u zajednici i trening za učenike osnovnih škola

27.03.2018. održana su dva događaja u sklopu projekta RENEW HEAT u Osnovnoj školi Vladimir Nazor u Duga Resi

U utorak 27.03.2018. godine Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske zajedno sa partnerom na projektu Karlovačkom županijom organizirala je  dva događaja u sklopu projekta RENEW HEAT. Prvi od predviđena tri javna događaja organiziran je sa ciljem podizanja svijesti lokalne zajednice te prijenosa znanja i poticanja osviještenosti uporabe lokalno prisutnih obnovljivih izvora energije, u našem slučaju drva. Događaj je organiziran u Osnovnoj školi Vladimir Nazor Duga Resa, što je omogućilo da se osim prezentacije o kotlovnicama na biomasu odvede sudionike u obilazak novoinstalirane kotlovnice na sječku.

Drugi događaj organiziran po završetku javnog događaja je trening za energetsku uštedu na kojemu su sudjelovali učenici trećih razreda Osnovne škole Vladimir Nazor Duga Resa. Učenicima je održana zanimljiva prezentacija o obnovljivim izvorima energije i efikasnom korištenju energije u svakodnevnom životu. Po završetku prezentacije učenici su izradili kreativna platna na prezentiranu temu, koja će krasiti hodnike njihove škole.

Cilj oba događaja je podizanje svijesti učenika, roditelja te učitelja o racionalnom korištenju energija te podizanje razine znanja za upravljanje energijom u školi i vlastitim domovima.