Drugi događaj u zajednici i trening za učenike osnovnih škola

23.05.2018. održana su dva događaja u sklopu projekta RENEW HEAT u Osnovnoj školi Slunj u Slunju

U srijedu 23.05.2018. godine Karlovačka županija i REGEA organizirale su dvije aktivnosti u sklopu projekta RENEW HEAT – javni događaj u zajednici i trening za učenike. Javni događaj u zajednici organiziran je kako bi se podigla svijest lokalne zajednice te kako bi se prenijelo znanje i potakla uporaba lokalno prisutnih obnovljivih izvora energije – drva. Događaj se organizirao u Osnovnoj školi Slunj, gdje se održala prezentacija o kotlovnicama na biomasu te je sudionicima omogućen obilazak instalirane kotlovnice na drvnu sječku.

Po završetku javnog događaja održan je trening o energetskim uštedama namijenjen učenicima trećih razreda Osnovne škole Slunj. Učenike se kroz prezentaciju o obnovljivim izvorima energije i efikasnom korištenju energije u svakodnevnom životu pripremilo za izradu kreativnih plakata koji će krasiti njihove učionice i hodnike.

Cilj događaja i treninga je podizanje razine znanja za upravljanje energijom u školi i domovima te podizanje svijesti o racionalnom korištenju energije učenika, roditelja i učitelja