O projektu

Glavni cilj projekta RENEW HEAT je pokrenuti energetsku tranziciju na regionalnoj razini kroz poticanje korištenja lokalno prisutnog obnovljivog izvora energije - drva, što doprinosi energetskoj nezavisnosti, čišćem okolišu i jačanju gospodarstva. Naime, Hrvatska i BiH su zemlje bogate šumama, a drvo se tradicionalno koristi za grijanje i u domaćinstvu. Problem nastaje u tome što ovakav način grijanja nije održiv te šteti okolišu. Namjera projekta je poboljšati reputaciju drveta i pokazati da ovo najstarije obnovljivo gorivo ne samo da može smanjiti emisiju ugljičnog dioksida, nego i pomoći u razvoju lokalne ekonomije, ako se koristi na održiv način. Ovim projektom potiče se razvoj tržišta goriva iz drvne biomase kao i razvoj toplinskog poduzetništva – modela kojeg je Karlovačka županija prva u Hrvatskoj koristila u svrhu rekonstrukcije 2 kotlovnice kombinirajući bespovratna sredstva i privatni kapital. Ono najvažnije što projekt osigurava su sredstva za tri kapitalne investicije.

 


Partneri na projektu:


  • Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA),
  • Karlovačka županija,  
  • JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ , 
  • Grad Cazin,

 

Glavne projektne aktivnosti: 


  1. Nabava i ugradnja tri kotla na biomasu u zgradama u javnom vlasništvu,  jedna u Karlovačkoj županiji i dvije u Općini Cazin
  2. Implementacija novog poslovnog modela prodaje topline – 3 ugovora o prodaji topline.
  3. Izrada studije o povećanju korištenja biomase u energetske svrhe
  4. Organizacija i provedba edukacija na temu korištenja drvne biomase i inovativnim poslovnim modelima za predstavnike javnog i privatnog sektora

 

  • Vrijednost projekta: 698.681,17 eura

 

Trajanje projekta: 18 mjeseci.

 

Početak provedbe projekta: 01.07.2017. godine

Završetak provedbe projekta: 31.12.2018. godine.


Projekt je financiran iz programa: Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora